Beauty-And-The-Beast

ภาพยนตร์กับนิยาย เปรียบเสมือนของที่คู่กัน

วงการภาพยนตร์นั้นหากินกับนิยายอยู่มานานพอสมควร โดยส่วนใหญ่นั้นจะหยิบเอานิยายที่ขายดีต่างๆ มาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นนั้นเอง โดยบ่อยครั้งก็สามารถสร้างรายได้อย่างมากมายแก่ผู้สร้าง อาจเป็นเพราะเดิมทีมีฐานแฟนคลับมากมายอยู่ก่อนแล้วนั้นเอง เช่น Harry potter เป็นต้น ซึ่งต้องยอมรับว่านิยายมีอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์อยู่พอสมควร และนิยายหลายๆ เป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์มาก่อนสะส่วนมากอีกด้วย นอกจากนี้แล้วนิยายในบ้างครั้งก็ถูกเขียนขึ้นไปพร้อมกับภาพยนตร์อีกด้วย โดยในหนังจะหยิบเอาบางส่วนบางตอนของนิยายมาสร้าง และดำเนินเรื่องไปในทิศทางเดียวกัน และส่วนใหญ่จะจบไปพร้อมๆ กันนั้นเอง
ซึ่งมีภาพยนตร์ที่ถูกสร้าง ขึ้นนิยายที่โดยดังอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างเช่น Harry Potter และ The Hunger Game นั้นเอง โดยทั้ง 2 เรื่องนี้สามารถทำรายได้ติด 1 ใน 10 ของโลกทั้ง 2 เรื่องอีกด้วย ก่อนที่ Harry Potter จะจบลงไปแต่ก็สามารถทำรายได้ทั้งยอดขายจากหนังสือนิยายและภาพยนตร์ไปอย่าง ถล่มทลายด้วยนั้นเอง

Beauty-And-The-Beast-

ในขณะเดียวกันบ่อยครั้งที่หนังสือนิยายก็ได้รับประโยชน์จากภาพยนตร์ ก็เพราะในภาพยนตร์สามารถทำให้ผู้คนรู้จักนิยายเรื่องนี้ และสามารถซื้อมาอ่านเพื่อซึมซับเนื้อหาที่ละเอียดกว่าในภาพยนตร์ ไปจนถึงสามารถอ่านถึงตอนจบได้เลยอีกด้วย ดังนั้นดั่งชื่อหัวข้อที่ว่า “นิยายและภาพยนตร์ที่เป็นของที่คู่กัน” ไม่ผิดเพี้ยนไปแม้แต่นิดเดียวแม้แต่น้อยเลย นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถเป็นแฟนพันธุ์ของภาพยนตร์ด้วยการซื้อนิยายมาสะสม ได้ด้วย โดยเฉพาะในภาพยนตร์ที่โด่งดังมากๆ อย่าง The lord of the rings เป็นต้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นหลายๆ ภาค ไม่จบเพียงในภาคเดียวเท่านั้น เพราะด้วยเนื้อหาที่มากมายที่ถูกเขียนขึ้นในนิยายนั้นเอง
โดยภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจาก นิยายส่วนใหญ่จะถูกดูแลจากเหล่านักเขียนนิยายสะส่วนมาก เพราะเนื่องจากเจ้าของนิยายส่วนใหญ่ไม่ต้องการนิยายของเขาดูผิดเพี้ยนหรือ ผิดแปลกออกไปจากเดิม เพราะเนื่องด้วยจากฐานแฟนคลับนั้นเอง และก่อนที่จำนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์เสียก่อนด้วย