International-Film-Festival

ความสำคัญของภาพยนตร์เปิดและปิดในเทศกาลหนังนานาชาติ

2548 .ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ ไม่วาจะเป็นประเทศหรือทวีปไหนล้วนแล้วแต่ต้องมีการเปิดภาพยนตร์เปิดและปิด เทศกาลทั้งนั้นโดยส่วนใหญ่จะใช้ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ จากผู้ชมโดยดูได้จากรายรับของภาพยนตร์เรื่องนั้น แต่ไม่แน่นอนเสมอไปว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่เสนอชื่อเสียงจน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวคือภาพยนตร์เรื่องนั้นอาจเป็นที่นิยมของเหล่าผู้คนทั่วไปแต่อาจจะไม่ดี พอสำหรับกรรมการผู้ตัดสินที่ให้คะแนนบนเวทีการประกวดก็ได้ โดยวันนี้จะกล่าวถึงภาพยนตร์ที่นำมามาใช้ฉายเปิดตัวเทศกาลภาพยนตร์นานา ชาติกรุงเทพมหานคร ในปีพ.ศ. 2548 ใช้ภาพยนตร์เรื่อง red dust เป็นภาพยนตร์เปิดงานซึ่งเป็นหนังต่างประเทศเสียงโรง ในช่วงนั้น ซึ่งเป็นหนังแนว แอ็กชั่น โดยมีจุดเด่นตรงฉากต่อสู้ที่เร้าใจเนื้อเรื่องซับซ้อนหน้าและติดตามมี เหตุการณ์ที่หักมุมและคาดไม่ถึงตลอดเวลาทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับความนิยม สูงในปีนั้นถือว่าเป็นการเลือกหนังเปิดงานได้ดีมากเลยทีเดียว

International-Film-Festival-

แต่ถึงจะได้รับความนิยมสูงอยางไรก็ตามก็ยังไม่สามารถทำให้หนังเรื่องนี้ได้ รับรางวัลชนะเลิศอยู่ดีโดยได้รับคะแนนทั้งการโหวดและกรรมการผู้ตัดสินให้ เป็นระดับคะแนนเป็นที่ 2 โดยโดนหนังเรื่อง The beautiful Washing machine เฉือนชนะไปเพียงเล็กน้อยและเมื่อพิธีปิดทาถึงทางผู้จัดก็ได้เลือกหนังเพื่อ ใช้ปิดเทศการโดยเลือกหนังเรื่อง ซุ้มมือปืน ซึ่งเป็นหนังไทยเกี่ยวกับมือปืนในสมัยก่อนของประเทศไทยโดยสมัยก่นเรียกมือ ปืนพวกนี้ว่าซุ้ม กล่าวคือเป็นเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่มีอาชีพนี้ที่ไม่ดีนักโดยจุดจบของคน เหล่านี้ส่วนใหญ่คือความตาย ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะไม่ค่อยมาชื่อเสียงมากนักแต่ก็สามารถทำให้ชาวต่าง ชาติที่เข้ามาชมเทศกาลได้รู้จักหนังไทยมากขึ้น เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการดุหนังไทยให้เป็นรู้จักแกชาวโลกได้ดีอีทางหนึ่ง ด้วย