SoundFilm

ความรู้ทางวิยาศาสตร์กับเทศกาลภาพยนตร์

ถ้าจะพูดถึงภาพยนตร์ในทุกวันนี้มีทั้งสร้างจากเรื่องจริงและเรื่องที่แต่ง ขึ้นมาความยากง่ายในการผลิตผลงานจึงต่างกันออกไปซึ่งทำให้เรื่องราวของ ภาพยนตร์มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแนวทางของการทำหนังไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์รัก ภาพยนตร์แนวต่อสู้ ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่เกิดจากเหตุการณ์จริง โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการผลิตภาพยนตร์ค่อนข้างนานและมีต้นทุนที่ค่อนสูงใน การผลิตภาพยนตร์ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมักมีรายละเอียดเยอะและด้วย ความที่อยากทำภาพยนตร์ให้สมจริงนี่เองผู้จัดทำจึงมีความจำเป็นต้องเก็บราย ละเอียดทุกเม็ดเพื่อให้ผลงานที่ออกมาได้รับความยมรับของคอภาพยนตร์แนวนี้

SoundFilm-

สำหรับคอภาพยนตร์ในปัจจุบันแล้วส่วนใหญ่นิยมดูภาพยนตร์จากเนื้อเรื่องที่สด ไม่จำเจและหลากหลายโดยผู้ทำภาพยนตร์เองก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการ ทำหนังซึ่งภาพยนตร์แนวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแนวการทดลองต่างๆ หรืออาจเกี่ยวกับการโคจรของดวงดาวซึ่งสามารถอ้างอิงหลักความเป็นจริงและการ โคจรในปัจจุบันได้ อย่างเช่น เรื่อง เกี่ยวกับการสำรวจรอบโลก เรื่องไดโนเสาร์ หรือเรื่องเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากการทดลองที่เป็นไปได้ใน ปัจจุบันถือได้เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ โดยดูได้จาการที่มีจำนาวนผู้เข้าชมเทศกาลภาพยนตร์ในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์ เรื่อง Jurassic ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงสัตว์ในยุค Jurassic ซึ่งมีความผิดพลาด ในระบบความปลอดภัย จะทำให้สัตว์เหล่านั้นหลุดออกมาโดยผู้ชมที่เข้าไปชมต้องหนีเอาชีวิตรอดจาก สัตว์โบราณเหล่านั้นจึ่งมีความตื่นเต้นและลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลา นอกจากภาพยนตร์ดีๆ แล้วในงานยังจัดแสดงเกี่ยวกับวิยาศาสตร์ท่าสนใจให้ผู้เข้าด้วยเหตุนี้เองจึง มีคนเข้าชมเทศกาลนี้มามายและได้รับความยอมรับอย่างล้นหลามอีกด้วย